Авто насыясы

Насыя багышталган Жеке адамдар, патент боюнча же ЖИ катары иштеген ишкерлер, юридикалык жактар;
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 50 000 сомдон – 300 000 сомго чейин
Насыя мооноту 3 айдан 24 айга чейин
Пайыздык чен жылына 31%

Авто унаа сатып аласызбы? Оной эле! Эми сиз авто унааны озун кыймылдуу мулк куроо катары коюп сатып алсаныз болот.

Насыя алуу шарттары:

 • 3-айдан кем эмес убакытта иштеп турган бизнес, бизнестин иш-аракеттиги КРдин
  закондоруна карама-каршы эмес жана тыйуу салынган иш-аракеттин катарына
  кошулбайт;
 • Насыя сом менен берилет;
 • Насыя суммасы –  50 000 сомдон 300 000 сомго чейин;
 • Насыя мооноту – 3 айдан 24 айга чейин;
 • Пайыздык чен – 31% жылына;
 • Автомобиль күрөөгө коюлган учурда, сатылып алынып жаткан автомобиль боюнча минималдуу мүчөлүк акы – автомобилдин наркынан 30%, кыймылсыз мүлк күрөөгө коюлган учурда сатылып алынып жаткан автомобиль боюнча минималдуу мүчөлүк акы жок болот;
 • 1 адамдын кепилдик бериши. Кыймылсыз мүлк күрөөгө коюлган учурда кепилдик кылуу талап кылынбайт;

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра
  эсептелет.

Шарттары:

 • Насыясызыгы Аим Кредитте (Сөзсүз түрдө) жана башка каржылоо
  мекемелеринде (эгер андай учур болсо) насыя жабу боюнча оң насия
  историясы бар компаниянын туруктуу кардарлары үчүн ачылат
 • “Авто насыя” каржысызыгы насыянын өзүндөй эле шарртарды жана
  мөөнөттү ээлейт.

Күрөөгө коюлуп жаткан автомобилдин (кыймылсыз мүлктүн) укуктарын белгилөөчү документтери жана техникалык паспорту

Кепилдик берүүчү  үчүн негизги документтердин тизмеси:

 1. Кепилдик берүүчүнүн инсандыгынын күбөлүгү
 2. Кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
 3. Никеси тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)
 4. кепилдик берүүгө жубайынын макулдугу (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)

Эгерде Кепилдик берүүчү коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо

Кепилдик берүүчү коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);

– Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;

– Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б.у.с. көчүрмөлөрү

– Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер