Ыкчам насыясы

Насыя багышталган физикалык тараптар, жеке ишкердер
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 3 000 сомдон – 10 000 сомго чейин
Насыя мөөнөтү  30 күнгө чейин
Пайыздык чен комиссия чогултуу
 • Пайдалануучу максат: ар кандай
 • Кепилдиксиз жана күрөөсүз
 • Насыя күрөөнүн коом менен учурдагы (активдүү) кредиттик келишим;
 • Учурдагы (активдүү) күрөө кредит боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөр жоктугу.
 • Насыя тейлөө үчүн жетиштүү каржылык киреше
 • Валютасы – Кыргыз сому (С)
 • Суммасы –  3 000 С 10 000 С чейин
 • Насыя мөөнөтү-  30 күнгө чейин
 • Насыя кызмат үчүн комиссия
 • 3000 С – 240 С;
  3500 С – 280 С;
  4000 С – 320 С;
  4500 С – 360 С;
  5000 С – 400 С;
  5500 С – 440 С;
  6000 С – 480 С;
  6500 С – 520 С;
  7000 С – 560 С;
  7500 С – 600 С;
  8000 С – 640 С;
  8500 С – 680 С;
  9000 С – 720 С;
  9500 С – 760 С;
  10000 С – 800 С.
 • Проценттик чен – 0 % жылдык*
  * Насыя боюнча төлөмдөрдү учурда
  номиналдык пайыздык чен, ал 34% белгиленет
  жылына
 • Насыяны кайтаруу – кредит күн сайын жүргүзүлөт / жумалык же коомдун кассасына накталай акча менен кардар тарабынан тандалып алынган мезгилдин акырына карата төлөө;

Зарыл болгон документтер:

 • Кардар куболугу