Өнүгүү насыясы

Насыя багышталган физикалык тараптар , жеке ишкердер
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 400 001 сомдон – 990 000 сомго чейин
Насыя мөөнөтү 1 айдан 60 айга чейин
Пайыздык чен жылдык 28%

Насыя алуу шарттары:

 • Башка кредиттик мекемелердеги 2ден кем эмес кредиттеринин мыкты кредиттик тарыхы
  жана 1 кредит Аим Кредит компанияда жабылган (бир дагы мөөнөтүнөн өткөрүп
  жиберүүсүз);
 • Мурунку кредитти график алкагында кечикпестен толук төлөө шартын аткарганда гана
  Лояльность программасынын бийигирээк тепкичине өтүүгө мүмкүн;
 • Насыя сом менен берилет;
 • Насыя мөөнөтү – 1 айдан 60 айга чейин;
 • Пайыздык чен – 28% жылына;
 • 400 001 сомдон баштап до 990 000 сомго чейин
 • Бөлөк насыя ишканаларынан алынганиш жүзүндөгү кошумча насыялар болбошу керек**.
  * Насыяны толук төлөгөндөн кийин башка каржылоо мекмесинен кайрадан каржылоо учурунан сырткары

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес ,насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра
  эсептелет.
 1. Кардардын инсандыгынын күбөлүгү
 2. Кардардын жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
 3. Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кардар никеге турган болсо)
 4. Кредитти алууга жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо)

Эгерде Кардар коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо

 Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);

– Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;

– Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү

– Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер