Экспресс Насыясы

Насыя багышталган физикалык жана жеке ишкер, юридикалык жактар учун
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 5 000 сомдон – 300 000 сомго чейин
Насыя мооноту 1 айдан 24 айга чейин
Пайыздык чен 34% жылына
 • Сизге бизнести өнүктүрүү үчүн чакан көлөмдөгү акча керекпи? Минималдуу документтер менен жүгүртүүдөгү мулк, жабдуулар, жеке мүлк,  ж.б.

Насыя алуу шарттары:

 • 3-айдан кем эмес убакытта иштеп турган бизнес, бизнестин иш-аракеттиги КРдин
  закондоруна карама-каршы эмес жана тыйуу салынган иш-аракеттин катарына
  кошулбайт;
 • Насыя сом менен берилет;
 • Насыя суммасы – 5 000 сомдон 300 000 сомго чейин;
 • Насыя мооноту – 1 айдан 24 айга чейин;
 • Пайыздык чен – 34% айына;
 • Бөлөк насыя ишканаларынан алынганиш жүзүндөгү кошумча насыялар болбошу керек*.

* Насыяны толук төлөгөндөн кийин башка каржылоо мекмесинен кайрадан каржылоо учурунан сырткары

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра
  эсептелет.

Зарыл болгон документтер:

 • Кардардын инсандыгынын күбөлүгү
 • Кардардын жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
 • Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кардар никеге турган болсо)
 • Кредитти алууга жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо)Эгерде Кардар коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо
 •  Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);
 • Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;
 • Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү
 • Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер