Лоялдуулук программасы

Насыя багышталган физикалык жана жеке ишкер мыкты
кредиттик тарыхыменен (мөөнөтүнөн
өткөрүп жиберүүсүз) *
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 80 001 сомдон – 100 000 сомго чейин
Насыя мооноту 1 айдан 18 айга чейин
Пайыздык чен 30% жылына
Кредитти откоруу учун комиссиясы 6% жылына

“Ар бир клиент башка кредиттик мекемелердеги мыкты кредиттик тарыхы менен жана Аим Кредиттен жабык насыя тарыхы болсо, “лояльность”; программасы менен кобуроок жана пайызы азыраак насыя алууга мумкунчулугу бар!

Насыя алуу шарттары:

 • Башка кредиттик мекемелердеги 2ден кем эмес кредиттеринин мыкты кредиттик тарыхы
  жана 1 кредит Аим Кредит компанияда жабылган (бир дагы мөөнөтүнөн өткөрүп
  жиберүүсүз);
 • Мурунку кредитти график алкагында кечикпестен толук төлөө шартын аткарганда гана
  Лояльность программасынын бийигирээк тепкичине өтүүгө мүмкүн;
 • 3-айдан кем эмес убакытта иштеп турган бизнес, бизнестин иш-аракеттиги КРдин
  закондоруна карама-каршы эмес жана тыйуу салынган иш-аракеттин катарына
  кошулбайт;
 • Насыя сом менен берилет;
 • Насыя мөөнөтү – 1 айдан 18 айга чейин;
 • Пайыздык чен – 30% жылына;
 • 80 001 сомдон баштап до 100 000 сомго чейин
 • Кредитти откоруу учун комиссиясы – 6% жылына
 • Бөлөк насыя ишканаларынан алынганиш жүзүндөгү кошумча насыялар болбошу керек**.
  * Насыяны толук төлөгөндөн кийин башка каржылоо мекмесинен кайрадан каржылоо учурунан сырткары

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес ,насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра
  эсептелет.
 1. Кардардын инсандыгынын күбөлүгү
 2. Кардардын жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
 3. Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кардар никеге турган болсо)
 4. Кредитти алууга жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо)

Эгерде Кардар коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо

Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);

– Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;

– Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү

– Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер