Стандарт насыясы

Насыя багышталган физикалык тараптар , жеке ишкердер жана юридикалык жактар үчүн
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 50 001 сомдон – 500 000 сомго чейин
Насыя мөөнөтү 1 айдан 36 айга чейин
Пайыздык чен жылдык 28%

Сиз эмеректер, турмуш-тиричилик буюмдарын же бизнес үчүн капиталды толуктоого сатып алууга пландарынызды бат жана оной, жүзөгө ашыра аласыз.

Насыя алуу шарттары:

 • 3-айдан кем эмес убакытта иштеп турган бизнес, бизнестин иш-аракеттиги КРдин закондоруна карама-каршы эмес жана тыйуу салынган иш-аракеттин катарына кошулбайт;
 • Насыя кыргыз сому турундо берилет;
 • Насыя суммасы – 50 001 сомдон 500 000 сомго чейин (300 000 ден ашык чарбалык максаттар үчүн гана);
 • Насыя мооноту –  1 айдан 36 айга чейин (кыймылдуу мулкту  алуу менен максималдуу мөөнөтү – 24 ай);
 • Пайыздык чен – жылына 28% ;
 • Кыймылдуу мүлктү күрөөгө коюу кепилдик 1 адам. Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюуда кепилдик керек болбойт;
 • Бөлөк насыя ишканаларынан алынганиш жүзүндөгү кошумча насыялар болбошу керек*.
  * Насыяны толук төлөгөндөн кийин башка каржылоо мекмесинен кайрадан каржылоо учурунан сырткары

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу мүмкүнчүлүгү бар; Ошол эле учурда, төлөм пайызы бир ай болот;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра эсептелет.

Шарттары:

 • Насыясызыгы Аим Кредитте (Сөзсүз түрдө) жана башка каржылоо мекемелеринде (эгер андай учур болсо) насыя жабу боюнча оң насыя историясы бар компаниянын туруктуу кардарлары үчүн ачылат;
 • “Стандарт насыя” каржысызыгы насыянын өзүндөй эле шарртарды жана мөөнөттү ээлейт.

Кардардын негизги документтеринин тизмеси:

 • Кардардын инсандыгынын күбөлүгү;
 • Кардардын жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ);
 • Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кардар никеге турган болсо);
 • Кредитти алууга жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо);
 • Мүлктү күрөөгө коюуга карата жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо);
 • Күрөөгө коюлуп жаткан автомобилдин (кыймылсыз мүлктүн) укуктарын белгилөөчү документтери жана техникалык паспортуЭгерде Кардар коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо- Кардар коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);

  – Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;

  – Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү

  – Кардардын коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер

Кредит боюнча камсыз кылуу:

 • Негизги программалык Бишкек шаарында жана анын чегинен сырткары турган кыймылсыз мүлк аткарат (үйлөр, соода жайларды, ж.б.), жеке менчик (машина, ж.б.), ошондой эле, кредиттик комитеттин чечими менен башка мүлк;
 • Кепилдик берүүчүнүн инсандыгынын күбөлүгү
  Кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
  Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)
  Кепилдик берүүгө жубайынын макулдугу (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)