Маяна насыясы

Насыя багышталган физикалык тараптар учун
Валютасы кыргыз сому
Суммасы 20 000 сомдон – 80 000 сомго чейин
Насыя мооноту 2 айдан 12 айга чейин
Пайыздык чен жылына 30%
кредиттин өткөрүү үчүн комиссиясы 6% жылына

Эми насыя алыш үчүн көп документ чогултуунун кажети жок. Сиз өзүӊүздүн маянаӊыз боюнча жеӊил жана тез кредит ала аласыз.

Насыя алуу шарттары:

 • 3-айдан кем эмес убакытта иштеп турган бизнес, бизнестин иш-аракеттиги КРдин
  закондоруна карама-каршы эмес жана тыйуу салынган иш-аракеттин катарына
  кошулбайт;
 • Насыя сом менен берилет;
 • Насыянын суммасы – 5 000 ден 80 000 сомго чейин;
 • Насыя мөөнөтү – 1 айдан 12 айга чейин;
 • Пайыздык чен – 30% жылына;
 • Кредитти откоруу учун комиссиясы – 6% жылына
 • Бөлөк насыя ишканаларынан алынганиш жүзүндөгү кошумча насыялар болбошу керек*.
  * Насыяны толук төлөгөндөн кийин башка каржылоо мекмесинен кайрадан каржылоо учурунан сырткары

Насыяны жабуу шарты:

 • Насыяны жабуу аннуитеттик төлөмдөр менен ишке ашырылат;
 • Насыялык Комитеттин чечими боюнча насыяны башка шарттардын негизинде жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Каржы алгандан 1 (бир) айдан кийин каржыны штрафтык төлөмсүз алдын-ала жабуу
  мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эки айдын төлөмүнөн кем эмес насыя жабу болгон учурда, төлөм графиги акысыз кайра
  эсептелет.

Кардардын негизги документтеринин тизмеси:

  1. Кардардын инсандыгынын күбөлүгү
  2. Кардардын жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
  3. Никеси тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кардар никеге турган болсо)
  4. Кредитти алууга жубайынын макулдугу (эгерде Кардар никеге турган болсо)

  Эгерде Кардар коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо

  Кепилдик берүүчү коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);

  – Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;

  – Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү

  – Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер

Кепилдик берүүчү  үчүн негизги документтердин тизмеси:

 • Кепилдик берүүчүнүн инсандыгынын күбөлүгү
 • Кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен алынган жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө маалымкат (ТСЖ) (ТЭШ)
 • Нике тууралуу күбөлүк, жубайынын паспорту (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)
 • Кепилдик берүүгө жубайынын макулдугу (эгерде Кепилдик берүүчү никеге турган болсо)
 • Эгерде Кепилдик берүүчү коммерциялык ишмердикти жүзөгө ашыргандардан болсо Кепилдик берүүчү коммерциялык ишмердик менен (патент, жеке ишкердик менен алектенген жеке адамдын мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөндүгү жөнүндө күбөлүк ж.б.) алектене тургандыгын тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү (Кредиттик адис тарабынан күбөлөндүрүлгөндөрү);- Соода ордун ижарага алуу келишимдеринин көчүрмөлөрү, базардын администрациясынан алынган маалымкаттар;- Коммерциялык ишмердикти жүргүзүүгө карата берилген лицензиялардын, сертификаттардын, уруксаттардын ж.б. көчүрмөлөрү- Кепилдик берүүчүнүн коммерциялык ишмердик менен алектене тургандыгын тастыктоочу башка документтер